Info

Wegens omstandigheden is de winkel tijdelijk gesloten.

U kan terecht via deze webshop of via ons mailadres om uw wensen of vragen kenbaar te maken.
Bestelde artikelen en herstellingen zullen afgehaald kunnen worden na afspraak via mail of op de 
door u bezochte beurzen. 

Sorry voor dit tijdelijk ongemak.

Algemene voorwaarden van HSTVerhaegen, versie geldig vanaf 01/01/2015.
HSTVerhaegen - Franky Verhaegen
Diksmuidelaan 316
2600 Berchem
België
BTW nummer: BE0841.805.392
Bankrekening Argenta: BE42 9730 4364 2354
e-mail: HSTVerhaegen@telenet.be
Website: https://www.HSTVerhaegen.be

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en transacties van HSTVerhaegen. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de website van HSTVerhaegen. Op éénvoudig verzoek verzenden wij u een schriftelijk exemplaar. Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. HSTVerhaegen behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande mededeling aan het adres van haar cliënteel.
Aansprakelijkheid
HSTVerhaegen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het foutief gebruik van onze artikelen. HSTVerhaegen is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is de verkoper nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen.
Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webshop pagina's mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toelating van de firma HSTVerhaegen.