Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van HSTVerhaegen, versie geldig vanaf 01/01/2015

HSTVerhaegen - Franky Verhaegen 
Diksmuidelaan 316 
2600 Berchem 
België 

BTW nummer: BE0841.805.392
Bankrekening Argenta: BE42 9730 4364 2354
e-mail: HSTVerhaegen@telenet.be 
Website: https://www.HSTVerhaegen.be 
Mobiel:+32(0)474 73.19.93

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en transacties van HSTVerhaegen. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de website van HSTVerhaegen. Op éénvoudig verzoek verzenden wij u een schriftelijk exemplaar. Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. HSTVerhaegen behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande mededeling aan het adres van haar cliënteel. 

Aansprakelijkheid

HSTVerhaegen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het foutief gebruik van onze artikelen. HSTVerhaegen is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. 

Alle aankopen zijn contant betaalbaar, bij afhaling. Een bestelling van pre-orders is pas definitief na ontvangst van een voorschot van €50,00. Bij afzien van deze aankoop pre-orders wordt het voorschot nooit terugbetaald. Vanaf betaling van een artikel is dit artikel eigendom van de koper.

In het bijzonder is de verkoper nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen. U kan altijd vragen/kiezen om het pakket te versturen met verzekerde inhoud. 

De klant verbindt zich ertoe om de geleverde goederen bij ontvangst te controleren op aantal en beschadigingen. Elke klacht met betrekking tot de levering moet via mail gericht worden aan HSTVerhaegen@telenet.be en dit ten laatste binnen de 8 dagen na datum van levering. Niet tijdig reageren binnen de gestelde termijn heeft verval van recht tot gevolg.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webshop pagina's mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toelating van de firma HSTVerhaegen.

Afdrukken